Избери, за да помогнеш

Пилотният скринингов проект за ранно установяване на рак на белия дроб, който предлагаме, ще има както индивидуална, така и обществена полза. Пациентите, при които се установи ранна форма на рак ще могат да бъдат лекувани щадящо, запазвайки качеството си на живот. Целта на проекта е да се изготви, предложи и подготви за въвеждане в рутинната медицинска практика алгоритъм, по който да се провежда скрининг на рака на белия дроб. 

Air4Health © 2019 – 2022 Всички права запазени! С помощта на INI Web Tech
crossmenu