Медицински дружества

  • Национална Асоциация за профилактика на белодробните болести
    Дружество на кардиолозите в България
    Национално Сдружение на ОПЛ в България
  • Българско Дружество по Неврология
    Българско Дружество по Алергология
    Българско Дружество по Токсикология

Медийни партньори

Air4Health © 2019 – 2022 Всички права запазени! С помощта на INI Web Tech
crossmenu